Mẫu Hợp Đồng Sửa Chữa Nhà Ở

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG SỬA NHÀ

(Số: 239/19-TT/HĐTC-15/03/2019)

– Căn cứ và Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.

 – Căn cứ và Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.

–  Căn cứ vào luật thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.

– Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014

– Căn cứ vào Luật quy hoạch đô thị số 01/VBHN-VPQH ban hành ngày 20/07/2015

– Căn cứ nghị định số  37/2015/NĐ-CP ban hành ngày 22/04/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

– Căn cứ Nghị định số  59/2015/NĐ-CP của chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

– Căn cứ vào thông tư số  09/2016/TT-BXD ban hành ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

– Căn cứ thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

– Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày 15 tháng 03 năm 2019 chúng tôi có gồm có:

 

BÊN A: Đại Diện Ông :  ………………………………………………………

Địa chỉ      :……………………………………………………….   TPHCM

Điện thoại   :…………………………………….

SCMND: ………………………… .Ngày Cấp. / … / 20…. Nơi Cấp: CA

 BÊN B :

CÔNG TY TNHH TM & XÂY DỰNG TRƯỜNG TUYỀN

Địa chỉ    : 150 Phạm Văn Bạch, F. 15 ,Q. Tân Bình , TP,HCM

Điện thoại :                                   Mã số thuế:  

Đại Diện Ông :                                        Chức vụ:Giám Đốc

Số tài khoản :                              Tại Ngân Hàng Vietcombank

Tên Tài Khoản     :

 Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng thi công cải tạo, sửa chữa công trình nhà ở căn hộ với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

  • Bên A giao cho bên B nhận thi công cải tạo công trình nhà ở của Bên A, với nội dung công việc và chi phí cụ thể của các hạng mục thể hiện trong Phụ lục đính kèm theo hợp đồng này.

Địa điểm công trình:  000/8 Hoàng Văn Thụ.Q Phú Nhuận ..TPHCM

Chủ đầu tư Ông : ………………………………………..

Nội dung sửa chữa:

Sửa chữa các hạng mục, công việc cụ thể trong phụ lục hợp đồng đính kèm .

Bên B nhận thi công công trình xây dựng theo hình thức cung cấp vật tư và nhân công toàn bộ công trình theo Phụ lục hợp đồng đính kèm. Bên B chuẩn bị đầy đủ các thiết bị và phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công khác để hoàn thành công trình theo đúng bản vẽ thiết kế, đúng kỹ thuật, mỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng theo quy định nhà nước hiện hành và hoàn thành công trình đúng theo thời gian quy định.

Chủng loại vật tư Bên B cung cấp trong suốt quá trình thi công công trình không được thay đổi và được qui định trong Phụ lục hợp đồng.

Thời gian thực hiện: là 15 ngày kể từ ngày khởi công (không tính ngày CN và ngày lễ).

Thời gian này có thể thay đổi và điều chỉnh lại vì lý do khách quan không thể thi công

như mưa, bảo, thủ tục giấy phép, phát sinh công việc

Dự kiến khởi công ngày 15 /03 /2018 và kết thúc ngày 30 /03/2018.

 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  • Giá trị hợp đồng là: 75.50000đ( Bảy Mươi Lăm Triệu Năm Trăm Ngàn Đồng Chẵn )
  • Hình thức hợp đồng:

Hình thức hợp đồng: Sửa chữa cải tạo nhà ở theo Phụ lục hợp đồng bảng báo giá chi tiết đính kèm .

Hợp đồng sửa chữa theo hình thức khoán cho bên B mua vật tư theo phụ lục hợp đồng, nhân công phần thô, nhân công hoàn thiện toàn bộ công trình, bao gồm chi phí vận chuyển, thiết bị thi công.

Giá trị Hợp đồng là giá trị sẽ không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng với điều kiện Bên B chỉ thi công đúng yêu cầu của bên A trong phụ lục hợp đồng đính kèm. Trong quá trình thi công thực tế, nếu hạng mục hoàn thiện nào bên A yêu cầu bên B cung ứng vật tư, hai bên cùng bàn bạc và thỏa thuận bằng văn bản, và ký nhận vào sổ nhật ký công trình để làm cơ sở cho việc thanh quyết toán công trình sau này.

Phương thức thanh toán: Được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và chia thành từng đợt như sau.

Đợt 1: Sau khi hai bên ký hợp đồng bên Thì bên A tạm ứng cho bên B 20% giá trị hợp đồng là:15.100.000đ ( Mười lăm triệu một trăm ngàn đồng chẵn )  Bên B bắt đầu thi công đục gạch nền và chuyển xà bần xuống thuê xe chở đi bỏ,rồi lăn chống thấm,xây tô ô cửa sổ giếng trời,tháo bỏ và xây tô lắp đặt cửa sổ và cửa ra vào tầng trệt.

Đợt 2: Sau bên B thi công xong công việc của đợt 1 thì bên A tạm ứng cho bên B 30% giá trị hợp đồng là :22.600.000đ ( Hai mươi hai triệu sáu ngàn đồng chẵn )  Bên B thi công tiếp tháo bếp và xây tô rồi ốp lát WC, cán nền,ốp lát sân thượng và đục bỏ WC và vách tường tầng trệt

Đợt 3:  Sau khi bên B thi công xong công việc của đợt 2 thì bên A tạm ứng cho bên B 40% giá trị hợp đồng là : 30.200.000đ ( Ba mươi triệu hai trăm ngàn đồng chẵn )  Bên B thi công đục nền và thuê xe chở đi,để cán, ốp lát nền tầng trệt lắp đặt ống cấp thoát nước cho bếp rồi làm sơn sân thượng và phòng bếp,làm sơn cho sân phơi,vàlàm sơn mặt tiền

Đợt cuối: Sau khi bên B thi công xong các hạng mục công việc như hợp đồng trên và bàn giao thì bên A thanh toán nốt phần còn lại là :7.600.000đ ( Bảy triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn )

ĐIỀU 3: CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Bên B thực hiện thi công phải tuân thủ đúng thiết kế kỹ thuật; Bảo đảm sự bền vững, tính chính xác của các kết cấu xây dựng của căn nhà.

Tường không có hiện tượng thấm nước.

Cột, dầm, tường sau khi tô trát và sơn nước, không có hiện tượng nứt, xiêu vẹo và tường phải thẳng.

Gạch lát nền + gạch ốp phải thẳng không lồi lõm.

Tất cả vật trang trí thi công phải thẩm mỹ đúng yêu cầu thiết kế của bên A.

Tất cả các cửa phải đúng kích thước theo yêu cầu của bên A.

ĐIỀU 4:  NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

Nghiệm thu và bàn giao

Việc nghiệm thu các hạng mục công việc của công trình sẽ thực hiện theo kết thúc mỗi công đoạn, giữa đơn vị thi công, giám sát và chủ đầu tư căn cứ vào nhật kí thi công theo đúng quy định trước khi bên A cho thanh toán theo từng đợt.

Thời gian và điều kiện bảo hành

 Thời gian bảo hành là 6 tháng kể từ ngày ngiệm thu bàn giao công trình nhưng không được giữ tiền đối với hợp đồng dưới hai trăm triệu đồng.

Trong thời gian bảo hành công trình, nội dung công việc theo Phụ lục hợp đồng đính kèm nếu công trình có hư hỏng, do lỗi kĩ thuật của đơn vị thi công như: bong tróc,….thì Bên A phải thông báo cho bên B, chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày nhận được thông bào thì bên B phải đưa nhân viên của mình xuống sửa chữa lại công trình và không được thanh toán bất kì chi phí nào.

Trong thời gian bảo hành công trình nếu có bất kì hư hỏng nào do lỗi của bên A gây ra trong quá trình sử dụng thiết bị thì bên A phải chịu chi phí sửa chữa.

Sau khi hết thời gian bảo hành ( bên B có trách nhiệm bảo hành thêm trong thời gian …. tháng nếu có sự cố thì bên B phải chịu trách nhiệm xử lý sự cố

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Cung cấp đầy đủ tài liệu,nội dung của công trình đã được duyệt. Các tài liệu về quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình mà chủ đầu tư duyệt.

Yêu cầu bên B thực hiện đúng các hạng mục có trong phụ lục hợp đồng trong quá trình thi công sửa chữa.

Thu dọn vật dụng, đồ dùng đang sử dụng bàn giao mặt bằng cho bên B thi công.

Trường hợp vật dụng đang sử dụng không được thu dọn  theo yêu cầu của bên B nếu có hư hỏng trầy xước thi bên B không chịu trách nhiệm.

Sẵn sàng cung cấp những thông tin , số liệu đã có khi bên B yêu cầu.

Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn cho bên B.

Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày bên B yêu cầu thanh toán theo từng hạng mục. Nếu bên A chậm thanh toán thì bên B cho ngưng thi công các hạng mục công việc tiếp theo cho đến khi nhân được khoản thanh toán. Và không tính vào thời gian thi công tiến độ công trình.

Giải quyết kịp thời những vướng mắc kỹ thuật trong quá trình thi công để giúp Bên B đảm bảo tiến độ thi công.

Cung cấp và thanh toán tiền  điện nước trong suốt quá trình bên B thi công.(Trường hợp xe vận chuyển vật tư cách lế công trình) thì bên A phải chuẩn bị địa điểm cho bên B tập kết vật tư trong suốt quá trình  thi công.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 6.1 Thi công sửa chữa đúng tiến độ,trách nhiệm,chất lượng và nội dung công việc mà bên B đã nhận của bên A.

6.2 Bên B thực hiện thi công phải tuân thủ đúng thiết kế kỹ thuật; Bảo đảm sự bền vững, tính chính xác của các kết cấu xây dựng.

Tổ chức thi công theo đúng quy trình, quy định của ngành và đúng Hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được bên A duyệt và thỏa thuận giữa hai Bên.

Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật bất cứ trường hợp nào do lỗi thi công sai hồ sơ thiết kế đã được ký duyệt đối với công trình đang thi công và làm hư hỏng các công trình lân cận.

Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường cho công nhân và toàn công trường.

Thông báo kịp thời cho bên A mọi trở ngại do thiết kế không lường trước được hoặc trở ngại do điều kiện khách quan để hai bên bàn bạc, thống nhất cách giải quyết. (Bằng văn bản hoặc ghi vào nhật ký công trình tại điều 8 của Hợp đồng này).

Khi công trình chưa bàn giao cho bên A thì bên B phải chịu mọi rủi ro tự nhiên xảy ra (trừ trường hợp do các sự biến khách quan như mưa, bão, lụt …).

Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi bên A phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

Bên B cung cấp đầy đủ vật tư, máy thi công và nhân lực để thi công hoàn thành công việc theo hợp đồng.

Cử cán bộ kỹ thuật giám sát, và làm đầu mối liên lạc với bên A trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng.

Chịu trách nhiệm về mọi sự cố xảy ra (nếu có) liên quan đến việc thi công kém chất lượng hay vi phạm các qui định về quản lý chất lượng công trình theo qui định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng Ngày 06 tháng 02 năm 2013 của chính phủ.

Có trách nhiệm báo cho chủ đầu tư xuống kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công trình trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

Chịu trách nhiệm về kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, đúng quy định, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng cơ bản.

ĐIỀU 7:  KHỐI LƯỢNG VÀ CHI PHÍ PHÁT SINH

Phát sinh tăng được hiểu là khi có bất kỳ khối lượng công trình nào phát sinh ngoài Phụ lục hợp đồng đính kèm theo yêu cầu của bên A.

Phát sinh giảm được hiểu là một trong những hạng mục công trình không thực hiện theo yêu cầu của bên A theo Phụ lục hợp đồng đính kèm. Nếu hạng mục công trình đó đã được bên B thi công thì không được gọi là phát sinh giảm .

Bên B phải ngay lập tức thông báo cho bên A về khối lượng phát sinh thông qua một trong hai hình thức sau đây:

Thể hiện bằng văn bản.

Thông qua nhật ký công trình

Chi phí phát sinh từ khối lượng phát sinh được tính toán trên cơ sở dự toán thực tế, nếu không có dự toán thì do hai bên thể hiện bằng văn bản. Thời gian thi công phần phát sinh không được tính vào tiến độ thi công công trình,mà được thỏa thuận sau.

ĐIỀU 8:  BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH, NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Trong quá trình thực hiện thi công xây lắp công trình, Bên B chịu trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn đối với người lao động thuộc quản lý của bên B, bảo hiểm công trình và cho người thứ ba.

Nhật ký công trình là một loại tài liệu do bên B lập ra để theo dõi và giám sát quá trình thi công công trình tại thời điểm bắt đầu thi công đến khi công trình được bàn giao và thanh lý hợp đồng.

Mọi hoạt động diễn ra tại công trình giữa bên A và bên B sẽ được phản ánh chính xác và trung thực vào nhật ký công trình.

Trong quá trình thực hiện thi công xây lắp công trình, Bên B phải chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương về mọi hoạt động vi phạm pháp luật trong quá trình thi công. Bên B phải tự xử lý, giải quyết với các cá nhân, tổ chức có liên quan, Bên A không chịu trách nhiệm với các cá nhân và chính quyền địa phương về các hoạt động vi phạm pháp luật của Bên B trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Bên A thanh toán chi phí phát sinh trong kỳ thanh toán tiếp theo hoặc khi thanh quyết toán công trình nhưng phải ký xác nhận hạng mục phát sinh bằng văn bản hoặc ghi nhận vào nhật ký công trình.

ĐIỀU 9:  BÀN GIAO VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau khi kết thúc việc thi công, các bên tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng. Bên A có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thanh toán của mình theo điều 2 của Hợp đồng này.

Sau khi bàn giao công trình đưa vao sử dụng, trong vòng 02 ngày làm việc, các bên sẽ tiến hành việc ký kết biên bản thanh lý hợp đồng.

ĐIỀU 10:  CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng;

Một trong các bên vi phạm  nghiêm trọng các điều khoản của Hợp đồng này mà không khắc phục trong vòng 7 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của bên không vi phạm.

Các trường hợp bất khả kháng nêu tại điều 11 dưới đây.

ĐIỀU 11:  SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra ngoài kiểm soát hợp lý của các Bên sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà một Bên hoặc các Bên không thể thực hiện được các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này. Các sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thay đổi về mặt chính sách của nhà nước, chiến tranh, loạn lạc, tình trạng khẩn cấp, đình công, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, sóng thần và các thiên tai khác.

Nếu một Bên bị cản trở không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này vì sự kiện bất khả kháng trên thì Bên đó phải thông báo cho Bên kia trong vòng 07 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện đó. Bên bị ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng sẽ cùng các Bên nỗ lực để hạn chế và kiểm soát mức độ thiệt hại của sự kiện bất khả kháng. Bên không ảnh hưởng của sự kiện đó có thể gởi yêu cầu chấm dứt Hợp đồng này nếu như Bên bị ảnh hưởng không khắc phục được trong vòng 20 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện đó.

Thời gian thi công do sự kiện bất khả kháng không tính vào tiến độ thi công công trình.

ĐIỀU12: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.Mọi sự sửa đổi hay bổ sung vào bản Hợp đồng này phải được thỏa thuận giữa hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.

Khi hợp đồng đã được ký kết, hai Bên A và B cam kết thực hiện đầy đủ các Điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Nếu một Bên vi phạm hợp đồng, gây thiệt hại cho Bên kia thì Bên đó phải chịu bồi thường hoàn toàn thiệt hại cho Bên còn lại và bị phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề gì phát sinh liên quan đến công trình, thì bên A hoặc bên B phải thông báo bằng văn bản để cùng nhau giải quyết trên tinh thần thương lượng, hòa giải. Nếu hai bên không tự giải quyết được thì một trong các bên có quyền khởi kiện ra Tòa àn nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ 01 bản.

 

 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Trân trọng cảm ơn! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0942 484 446
Hoặc Email: xaysuanha.vn@gmail.com

Xem thêm

Báo giá sửa chữa nhà |  Báo giá xây nhà phần thô| Sửa chữa nhà trọn gói | Báo giá xây nhà trọn gói | Dịch vụ sửa nhà | Dịch vụ sửa nhà giá rẻ |  Dịch vụ sửa nhà quận 1 |Dịch vụ sửa nhà quận 2  | Dịch vụ sửa nhà quận 3 |  Dịch vụ sửa nhà quận 4 | Dịch vụ sửa nhà quận 5 | Dịch vụ sửa nhà quận 6 | Dịch vụ sửa nhà quận 7 | Dịch vụ sửa nhà quận 8 | Dịch vụ sửa nhà quận 9 | Dịch vụ sửa nhà quận 10 | Dịch vụ sửa nhà quận 11 | Dịch vụ sửa nhà quận 12 | Dịch vụ sửa nhà quận Tân Bình  | Dịch vụ sửa nhà quận Gò Vấp |  Dịch vụ sửa nhà quận Bình Tân |Dịch vụ sửa nhà quận tân phú | Dịch vụ sửa nhà quận Bình Thạnh|   Dịch vụ sửa nhà quận Phú Nhuận| Dịch vụ sửa nhà quận Thủ Đức | Dịch vụ phá dỡ công trình | Xem tuổi sửa nhà | Sửa chữa nhà TP-HCM | Bảng báo giá sửa nhà TP-HCM | Trong trường hợp nào phải xin phép khi sửa nhà  | Báo giá sửa nhà trọn gói |  Thi công trần thạch cao tại TP HCM | Dịch vụ chống thấm dột tại  TPHCM | Dịch vụ sơn nhà   | Xây nhà trọ giá rẻ | Sửa chữa văn phòng tại TP HCM | Dịch vụ nâng nền

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư Vấn Miễn Phí